ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี้

สถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
 
ที่ตั้ง :   264  หมู่ 8  ตำบล ท่าทอง   อำเภอ เมือง   
จังหวัด :   พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :   65000
ประเทศ :   ไทย
โทรศัพท์ :   055-906074,055-906075
แฟกซ์ :   055-906075
Facebook :    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
เว็บไซต์ :    www.rsec7.ac.th
Gmail :    secr7pit@gmail.com
แผนที่ :    แผนที่การเดินทางมาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7


 


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)