ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


จดหมายข่าว ฉบับที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

ขอขอบคุณ... ครอบครัววรรณา ที่ได้มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันเกิดของน้องวสิกา วรรณา article
ออกนิเทศหน่วยบริการพรหมพิรามโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก article
ออกนิเทศหน่วยบริการบางระกำ โรงเรียนวัดคุยขวาง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก article
ออกนิเทศหน่วยบริการเนินมะปราง โรงเรียนบ้านซำรัง และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเนินมะปราง article
ขอขอบคุณ... คุณสุวณีย์ พรวนต้นไทร และศิษย์เก่าจ่าการบุญ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ไอศกรีม ขนม นม ข้าวสาร พร้อมกับสมทบค่าอาหารกลางวัน ๒,๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ article
ขอขอบคุณ...คุณเอกฉัตร เอี่ยมตาล และคณะฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๓ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมน้ำส้ม และไอศครีม นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก article
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครู และการจัดการเรียนการสอนนักเรียน พร้อมกับพบปะผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก article
ร่วมงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒” article
โดยชมรมคนพิการซีพีจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์รถเข็นแก่เด็กพิการ article
ข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" article
คุณวัชระ เจียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บริษัท Tipco Asphalt และคณะ เข้ามาติดตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และวางแผนการดำเนินงานโครงการใหม่ในปี ๒๕๖๒ ร่วมกับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก article
คณะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน article
วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ cs๐๔
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
การประชุมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการรุนแรงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๒
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทำการชั่งและวัดส่วนสูงนักเรียน
คุณทศพร ขุนมธุรส และครอบครัว ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน
ร่วม เดิน-วิ่ง การกุศลตามรอยพระบาท@เขาค้อ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ประชุมการจัดทำแผน IEP ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชพิธีเษก
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอิ้มให้ประชาชน
แนะนำบุคลากรครูใหม่
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมสังเกตุการณ์โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงาน ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดในเด็ก
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าร่วมงาน สมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดพิษณุโลก "ร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกพิษณุโลก"
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติงานรุ่นที่ 1 ในการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ชินนสมาธิ 2 สมาธิเพื่อชัยชนะใจตนเอง article
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โครงการพัฒนาูครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณ คูรณัฐฐิศานันท์ ศรีเขื่อนแก้ว
ประชุมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
นักดนตรีจิตอาสา อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา ดนตรีบำบัด
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2561 article
อาจารย์และนิสิตกายภาพบำบัดเข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชี่ยลโอลิมปิคไทย
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ
เข้าแสดงความยินดีตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง
ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว 2562
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปากน้ำโพเกมส์) article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอเมือง article
นิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอพรหมพิราม
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เข้าร่วมประชุมการมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ ก้าวล้ำนำสู้อนาคตที่ยั่งยืน article
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 article
ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
นิสิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสังเกตุการและเก็บข้อมูล article
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก article
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวัดโบสถ์ article
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู article
กิจกรรมงานสมโภชพระพุทธชินราช article
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมือง article
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 article
ออกเยี่ยมนักเรียนปรับบ้านอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอเมือง article
กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ เมืองสองแคว article
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าทอง article
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 article
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน article
กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อ.ชาติตระการ
การแข่งขันกัฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมสืบสารประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 2561 article
การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สนภ.๓ นทพ. โดยพ.อ.เอื้อชาติ หนุนภักดี เลี้ยงอาหารกลางวัน article
นิเทศ ติดตาม ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้องรัง ในโรงพยาบาลพุทธชินราช...>>
ชมรมคนรักในหลวง พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
จัดอบรมโปรแกรม IEP Online 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
- จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)