ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


รายงานการประชุมประจำเดือน

 

รายงานการประชุมประจำเดือน

- - รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 เดือนกุมภาพันธ์

- - รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 เดือนมกราคม

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2564 เดือนธันวาคม

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2564 เดือนตุลาคม

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2564 เดือนกันยายน

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2564 เดือนสิงหาคม

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2564 เดือนกรกฎาคม

- -  รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2564 เดือนมิถุนายน

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2564 เดือนเมษายน

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2564 เดือนมีนาคม

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2564 เดือนกุมภาพันธ์

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564 เดือนมกราคม

- - รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2563 เดือนพฤศจิกายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2563 เดือนตุลาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2563 เดือนกันยายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2563 เดือนสิงหาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 เดือนกรกฎาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2563 เดือนมิถุนายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563 เดือนพฤษภาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563 เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2563 เดือนมกราคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2562 เดือนธันวาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2562 เดือนพฤศจิกายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2562 เดือนตุลาคม

- - รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2562 เดือนกันยายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2562 เดือนสิงหาคม

-- รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เดือนกรกฎาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2562 เดือนมิถุนายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562 เดือนพฤษภาคม

-- รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 เดือนมีนาคม - เมษายน

-- รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 เดือนกุมภาพันธ์

-- รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 เดือนมกราคม

--รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนครั้งที่ 11/2561 เดือนธันวาคม 

--รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2561 เดือน พฤศจิกายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2561 เดือน ตุลาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2561 เดือนสิงหาคม - กันยายน

-- รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2561

-- รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2651

-- รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2561

-- รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2561

-- รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/2561

-- รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

-- รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่1/2561ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)