ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


รายงานการประชุมประจำเดือน

 

รายงานการประชุมประจำเดือน

 

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2562 เดือนตุลาคม

-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2562 เดือนกันยายน
-- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2562 เดือนสิงหาคม

--รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2562 เดือนมิถุนายน

--รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562 เดือนพฤษภาคม

-- รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่3/2562 เดือนมีนาคม-เมษายน

  --รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 เดือนกุมภาพันธ์

  --รายงานการประชุมบุคลกรประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 เดือนมกราคม 

  --รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 11/2561 เดือนธันวาคม

  --รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2561 เดือน พฤศจิกายน

 -- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2561 เดือน ตุลาคม

  -- รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2561 เดือนสิงหาคม-กันยายน

  -- รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2561

   --  รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2651

  --  รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2561

  --  รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2561

  --  รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/2561

  --  รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

  --  รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่1/2561ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)