ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


งบทดลอง ปี 2563

 

งบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๓

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลองงวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2563

งบทดลองงวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองงวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลองงวดที่ 6 เดือนประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองงวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลองงวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองงวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลองงวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)