ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


งบทดลอง ปี 2564

 งบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๔

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลองงวดที่ ๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

งบทดลองงวดที่ ๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

งบทดลองงวดที่ ๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

งบทดลองงวดที่ ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งบทดลองงวดที่ ๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

งบทดลองงวดที่ ๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

งบทดลองงวดที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งบทดลองงวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)