ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


โรงเรียนคุณธรรม

 

 โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

 1. โครงงาน สุขาน่าใช้
 2. โครงงาน ห้องเรียนของเราสะอาดดี เพราะมีความรับผิดชอบ
 3. โครงงาน กล่องงานสร้างระเบียบ
 4. โครงงาน พอเพียงสู่ห้องเรียนคุณธรรม
 5. โครงงาน ต้นกล้าความดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์รอยยิ้ม
 6. โครงงาน รองเท้าแถวตรง
 7. โครงงาน ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่ามอง
 8. โครงงาน เก็บของเข้าที่ เสริมสร้างความรับผิดชอบ
 9. โครงงาน เด็กดีมีเงินออม
 10. โครงงาน นวัตกรรมRsec7
 11. โครงงาน ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบฉำฉา
 12. โครงงาน ยิ้ม ไหว้ ถักสายใยรัก
 13. โครงงาน สบู่สมุนไพร ต้านภัยเชื้อไวรัส
 14. โครงงาน เดินแถวให้ตรง คงเส้นคงวา
 15. โครงงาน จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
 16. โครงงาน ทิ้งขยะให้ถูกที่ "ตาวิเศษเห็นนะ"
 17. โครงงาน น้ำยาล้างจานจากมะนาว
 18. โครงงาน ฟักข้าวสามัคคี
 19. โครงงาน ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่ามอง

 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

''มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความพอเพียง''

 

   

 

                    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)