ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คู่มือการขอรับสื่อ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดวันที่ 3-5 กันยายน 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุและงานการเงิน เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่5 /2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคง
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ นายนพพล เล็กพันธ์ พร้อมครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ทีมอำเภอวังทอง ได้นำรถโมบายศูนย์ฯเข้าร่วมให้บริการครั้งนี้ และจั
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการพิจารณาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการพิจารณาทุนในครั้งนี้ โดยมูลนิธิ
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สุท
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสา พิษณุโลกเมืองสะอาด โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกล ผู้อำนวยการฯเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งคณะครู ได้แบ่งกันทำความสะอาด บริเวณภายในศูนย์ฯ ตามที่กำหนดอย่าง
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย” ประเภท เต้นแอโรบิก โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและเปิดงานฯ คุณชูชัย อังกาบแก
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมทั้งคณะค
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ซึ่งนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดพิษ
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 นางกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางจุฑาพร ถิ่นวงแย หัวหน้าอำเภอบางระกำ พร้อมทั้งคณะครูอำเภอบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกล สู่สากล โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พ
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มที่6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสั
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงกา
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน รับมอบของบริจาค จาก ส.ส.อ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา ซึ่งได้นำหนังสื่อส่งเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา มาบริจาคให้แก่น
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการฯ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และศูนย์การเรียนรู้ตามหลั
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ (Statement of Commitment to Sustainable Thailand ) ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับส่วนราชการ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ฯ ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนใ
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก นำโดย พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธาน พร้อมคณะศูนย์ประสานงานฯ เข้ามอบรถเข็นสำหรับนักเรียนพิการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ถวาย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวัชระ เธียระวิบูลย์ รองผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “ส่งต่อถึงกัน สร้างสรรค์สังคม” เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่ม บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ (25 กรกฎาคม) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบอุปกรณ์สื่อเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้บริจาค “ม้า” จำนวน 2 ตัว ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทดแทน “ม้า” ตัวเดิมที่เสียชีวิตไป และเพื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม “อาชาบำบัด” ให้บริการแก่นักเ
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ
วันที่ 18 - 19 และ 21 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้อง
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังห
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่ง
หน้า 1/25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)