ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ และ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี article
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเช้าในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ไตรภาคีมหามงคล ปี 2564 ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก article
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลฎาภา มาตผุย หัวหน้าหน่วยบริการวัดโบสถ์ พร้อมคณะครูประจำอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กัญญาณัฐ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปลาไหล ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยปลาไหล ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จัง article
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง หัวหน้าอำเภอชาติตระการ และครูประจำอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเ article
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถ article
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:30 น. นาย ณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายรณชัย จิตรว article
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางทักษณพร อั่วหงวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ article
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก . นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้าอำเภอเมือง และคณะครูปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เข้าลงพื้นที่นำถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวเด็กนั article
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เ article
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนเชิญท่านพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเด็กเดิน เพลินช
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ หัวหน้าอำเภอวังทอง พร้อมคณะครูประจำอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกั
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.29 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจีน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ “ พิษณุโลกเมืองสะอาด “ ตามยุทธศาสตร์ในการพ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอมร เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มประจำอำเภอเมือง พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมงานกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทีมอำเภ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองกลุ่มห้องออทิสติก และกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา เข้าร่วมโครงการ Good Activity : Valentine Wow
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีบุคลากรครูที
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางณัชณิชา โพธิ์ใจ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานค
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าอำเภอนครไทย พร้อมด้วยทีมครูอำเภอนครไทย ลงพื้นที่หมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา เพื่อคัดกรองและรับสมัครนักเรียน
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เชิ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9:30 น นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ
วันพุธที่ 27 มกราคม2564 เวลา 10.00 น. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 3 คน เข้ารับการนิเทศก์ติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมี อาจารย์ ดร. สมลักษณ์ พรหมมีเนตร เป็นผู้นิเทศก์
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมคณะครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โด
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอนครไทย คณะครู และคณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี อาสาสมัครทันตแพทย์เคลื่อนที่อำเภอ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยบริการอำเภอบางกระทุ่ม ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 หน่วยบริการอ
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom เรื่อง การบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในก
จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อประกอบพิธีขอบรมราชานุญาตจัดงานวันยุทธหัตถี และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2563 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ
หน้า 1/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)