ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมด



กิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชพิธีเษก article
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอิ้มให้ประชาชน article
แนะนำบุคลากรครูใหม่ article
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมสังเกตุการณ์โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงาน ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดในเด็ก
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าร่วมงาน สมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดพิษณุโลก "ร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกพิษณุโลก"
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติงานรุ่นที่ 1 ในการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ชินนสมาธิ 2 สมาธิเพื่อชัยชนะใจตนเอง article
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โครงการพัฒนาูครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณ คูรณัฐฐิศานันท์ ศรีเขื่อนแก้ว
ประชุมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
นักดนตรีจิตอาสา อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสา ดนตรีบำบัด
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2561 article
อาจารย์และนิสิตกายภาพบำบัดเข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชี่ยลโอลิมปิคไทย
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางระกำ
เข้าแสดงความยินดีตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง
ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว 2562
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอบางกระทุ่ม article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปากน้ำโพเกมส์) article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอวังทอง article
ออกนิเทศงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อำเภอนครไทย article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]



ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)