ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีมอบรถเข็นปรับเอนนอนแก่คนพิการ เด็กและเยาวชน จำนวน ๓๕ คัน โดยช่อง ๗ HD ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย และมีคณะผ article
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ก article
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงารการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕ และร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็ก
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ให้กำลังพล จำนวน ๒๐ คน เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมอาคารที่พัก ให้แก่นักเรียน ครู และบุคล
วันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังวาระต่า
ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางนฤชล มันตะสูตร และนายธนภัทร หงษ์ทอง ครูและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนผู้นำนักกีฬา สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 9 Maekong 5-a-side Football Tour
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการพิเศษ และนางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมครูผู้สอนเด็กป่วยในโรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนกับ รศ.พญ.จีรนันท์ วีรกุล กุมารแพทย์โรงพยาบาล
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม"กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก, ท่านพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครูชำนา
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ พร้อมตัวแทนบุคลากรศูนย์ฯ นำกระเช้ามอบให้คุณเอกจิต จำปาทิพย์ ผู้จัดการโรงงานบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชนโรงงานพิษณุโลก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปรับปรุงล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก, ท่านพันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ค
ในพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ กล่าวต้อนรับ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์จำกัดมหาชนโรงงานพิษณุโลก ที่ได้มาดำเนินงานโครงการปรับปรุงลานกระตุ้นประสาทสัมผัส และสาธิตการฝึกปฏิบัติการผลิต
ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดี กับท่านวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน และร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนเททองหล่อพระนางพญ
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชูศักดิ์ เชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมประชุม การเตรียมงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ (กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งของ นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาว
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพั
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา จำนวน ๑๑๓ ทุน ๆ ละ ๕.๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท) ให้กับเด็กและเยาวชนผ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าประจำหน่วยอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกล่าวต้อนรับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงา
นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศล พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในว
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน เข้าศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับโดยน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนักสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมประชุมระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสมาคมสุขปัญญา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดร้องยุ้งข้าว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานอาคารสถานที่ ในวันพฤหัสดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ -​ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ เ
หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)