ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

จดหมายข่าวทั้งหมดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทิดพระเกียรติในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก และพิธีงานวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก article
พิธีเปิดการแสดงแสง สีเสียง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชแห่งแผ่นดิน ๒๕๖๓ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก article
"กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 article
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก article
กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิษยาคม article
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติกับโรงเรียนราชประชานุ
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มอำเภอวังทอง และนักสหวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อดูพัฒนาการ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลให้กับผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพ ให้
วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยภายในซุ้มได้มีเกมส์ปาเป้า และโยนห่วง ให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และแจกขนม รวมทั้งขอ
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและงานกีฬาสี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด( มหาชน)
ข้อมูลการรับบริจาคเพื่อร่วมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ให้กับนัก​เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๕๕๖๓ นี้ เพื่อสร้างร้อยยิ้ม ความสุข และความสนุกของเด็กๆ㈳
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๔๙ น. นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จัดการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ และครูหัวหน้ากิจกรรม ใ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่​ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ​ คณะกรรมการสถานศึกษา​ขั่นพื้นฐาน​ ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ ​เ&#
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓...นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม หลังจากนั
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ หั
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรเพื่อเป็นสิ
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ พร้อมคณะรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะบุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ และขอพรปีใหม่ จากนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหว
ในศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๐๑๙ ต้อนรับปีใหม่ ๒๐๒๐ ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัด และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 พร้อมจัดนิทรรศการโชว์ทอผ้า Saori , ตาข่ายดักฝันจากไหมพรมผลงานจากนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งชุดการแสด
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คุณครู ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันคริสมาร์ส และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับกลุ่มงานกุมารเวชกรรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ ฝึ
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ -​ ๐๘.๓๐ น. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยหน่วยง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปวีณา เล็กพันธ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณ
นักศึกษาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการฝึกปฏิิบัติ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมี ผศ.รัมภ์รดา อินทโฉม เป็นอาจารย์ผู้
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ บุคลากรครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรครูจากศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับความรู้ การอบรม “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีควา
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูศักดิ์​ ศิริ​เชียง​พิณ​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต​การศึกษา​ ๗​ จังหวัด​พิษณุโลก​ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระส
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ถวายพานพุ่มดอกไม้ และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อถวายเป็
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒...นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน หลัง
หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)