ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
More...

More...

More...

More...

More...

More...


 


   

- - ประกาศ เรื่อง รับสมัครหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

- - ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

- - ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-- ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-- ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินหน่วยบริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ

-- ประกาศ เรื่อง รับสมัครหน่วยบริการ และผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ

-- สื่อ CAI ฝึกออกเสียง

-- ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

-- ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

-- ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
-- 
ประกาศมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ๓ มฐ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

.......................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

เอกสารวิชาการ / แบบรายงาน / คู่มือ

........................................................................................................................................................................

 

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

  2020-08-19

More...

  2020-07-02

More...

  2020-06-01

More...

  2020-03-16

More...

  2020-03-11

More...

  2020-03-09

More...

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานประจำเดือน


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช 2563
More...


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช 2563
More...
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
No article here !
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)