ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนู
dot


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับ-ส่งหนังสือ สศศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
Facebook
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
คุรุสภา
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
More...

More...

More...

More...

More...

More... 

-- งบทดลอง-ประจำเดือนมีนาคม-2563 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
-- ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
-- ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID19) 
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
-- ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
-- ประกาศมาตรฐาาน ค่าเป้าหมาย 3 มฐ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

.......................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

เอกสารวิชาการ / แบบรายงาน / คู่มือ

........................................................................................................................................................................

 

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

  2020-03-16

More...

  2020-03-11

More...

  2020-03-09

More...

  2020-03-09

More...

  2020-03-03

More...

  2018-11-23

More...

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานประจำเดือน


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช 2563
More...


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช 2563
More...
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
No article here !
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก (Special Education Center Region 7)