เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

บุคลากรทางการศึกษา

นายสุคิน ปันสาร
พนักงานขับรถ
นายธวัช ขวัญเกตุ
ยาม
นายสาคร ต่ายทอง
พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
นายนเรศ บำรุงศิลป์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงคืน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสำเริง เกตุมีแสง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางกาญจนา ปันสาร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสนม โอรมย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวขวัญร่า สีโห้มี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวอักษร กาศคำสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (รพ.)
นายพร้อมพงศ์ จันทร์ตรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

  • ฮิต: 301