เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก

(ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2563

แบบรายงาน ผลการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2563

แผนเสนอโครงการกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด2561-2564

การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2563

  • ฮิต: 199