เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

ผู้บริหาร

นางชุติพร เหล็กคำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ
รองผู้อำนวยการ

  • ฮิต: 583