เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

logo150x150pxlogo200x200px

lv.jpg
Samook.jpg
Shadow

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Search

Social Media

วันที่ 22 ธันวาคม 2566
นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูประจำอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2567 ทีมครูอำเภอชาติตระการ จัดบูธให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ให้กับเด็กที่มารับบริการ ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

01

02

03

04

05

06

 

 

 

E-Learning [ห้องเรียนออนไลน์]

Full Page Background Slider - Lite Version


องค์กรที่มีมาตรฐาน
บริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

ประกาศส่วนราชการ

สถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ที่ตั้ง :   264  หมู่ 8  ตำบลท่าทอง   อำเภอเมือง   
จังหวัด :   พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :   65000
ประเทศ :   ไทย
โทรศัพท์ :   055-906074,055-906075
แฟกซ์ :   055-906075
Facebook :    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
เว็บไซต์ :    www.rsec7.ac.th
Gmail :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Visitor Counter

070466
Today: 3
Yesterday: 6
This Week: 67
This Month: 171
Total: 70,466

Staff Zone