เปิดทำการ จ - ศ 08.00-16.30 น.

logo150x150pxlogo200x200px

Samook.jpg
lv.jpg
Shadow

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Search

Social Media

Untitled

ชื่อบทความ  กิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติก

ผู้เขียน นางสาวนิโลบล  ยกกรเลิศ พนักงานราชการ (นักกิจกรรมบำบัด)

เนื้อหาโดยย่อ

ความหมายของเด็กออทิสติก ได้มีผู้ให้ความหมาย ของเด็กออทิสติกไว้ ดังนี้

เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2540: 1) ให้ความหมายของเด็กออทิสติกว่า เป็นเด็กที่มีอาการผิดปกติทางพัฒนาการของเด็กที่แสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าเด็กไม่สามารถพัฒนาด้านสังคมการสื่อความหมาย และขาดจินตนาการ โดยจะปรากฏให้เห็นได้ในระยะ 3 ขวบแรกของชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดปกติทางหน้าที่ของระบบประสาทบางส่วนที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

E-Learning [ห้องเรียนออนไลน์]

Full Page Background Slider - Lite Version


องค์กรที่มีมาตรฐาน
บริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

ประกาศส่วนราชการ

สถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ที่ตั้ง :   264  หมู่ 8  ตำบลท่าทอง   อำเภอเมือง   
จังหวัด :   พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :   65000
ประเทศ :   ไทย
โทรศัพท์ :   055-906074,055-906075
แฟกซ์ :   055-906075
Facebook :    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
เว็บไซต์ :    www.rsec7.ac.th
Gmail :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Visitor Counter

074307
Today: 21
Yesterday: 61
This Week: 413
This Month: 783
Total: 74,307

Staff Zone